În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, respectiv Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se supune consultării publice.
Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2023.

Anunț

Referat de aprobare

Proiect de hotărâre

Anexa

Articolul Anunț 14921 – 21.11.2022 apare prima dată în Primăria Sovata.

Source