1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Roşia, strada Principală nr. 22, sat Roşia, judeţul Sibiu, telefon 0269582301, fax 0269582301, email [email protected].
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Se scot la vânzare 90 de loturi de teren, situate în intravilanul localităţii Roşia, în vederea construirii de locuinţe (regim înalţime P+E1), identificate astfel:

 1. Lot 1 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112551, C.F. nr. 112551
 2. Lot 2 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112552, C.F. nr. 112552
 3. Lot 3 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112553, C.F. nr. 112553
 4. Lot 4 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112554, C.F. nr. 112554
 5. Lot 5 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112555, C.F. nr. 112555
 6. Lot 6 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112556, C.F. nr. 112556
 7. Lot 7 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112557, C.F. nr. 112557
 8. Lot 8 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112558, C.F. nr. 112558
 9. Lot 9 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112559, C.F. nr. 112559
 10. Lot 10 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112560, C.F. nr. 112560
 11. Lot 11 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112561, C.F. nr. 112561
 12. Lot 12 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112562, C.F. nr. 112562
 13. Lot 13 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112563, C.F. nr. 112563
 14. Lot 14 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112564, C.F. nr. 112564
 15. Lot 15 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112565, C.F. nr. 112565
 16. Lot 16 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112568, C.F. nr. 112568
 17. Lot 17 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112569, C.F. nr. 112569
 18. Lot 18 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112571, C.F. nr. 112571
 19. Lot 19 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112572, C.F. nr. 112572
 20. Lot 20 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112573, C.F. nr. 112573
 21. Lot 21 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112574, C.F. nr. 112574
 22. Lot 22 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112575, C.F. nr. 112575
 23. Lot 23 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112576, C.F. nr. 112576
 24. Lot 24 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112577, C.F. nr. 112577
 25. Lot 25 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112578, C.F. nr. 112578
 26. Lot 26 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112579, C.F. nr. 112579
 27. Lot 27 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112580, C.F. nr. 112580
 28. Lot 28 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112584, C.F. nr. 112584
 29. Lot 29 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112585, C.F. nr. 112585
 30. Lot 30 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112586, C.F. nr. 112586
 31. Lot 31 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112587, C.F. nr. 112587
 32. Lot 32 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112588, C.F. nr. 112588
 33. Lot 33 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112589, C.F. nr. 112589
 34. Lot 34 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112590, C.F. nr. 112590
 35. Lot 35 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112591, C.F. nr. 112591
 36. Lot 36 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112592, C.F. nr. 112592
 37. Lot 37 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112593, C.F. nr. 112593
 38. Lot 38 cu suprafaţa de 616 mp, nr.cadastral 112594, C.F. nr. 112594
 39. Lot 39 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112597, C.F. nr. 112597
 40. Lot 40 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112598, C.F. nr. 112598
 41. Lot 41 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112599, C.F. nr. 112599
 42. Lot 42 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112600, C.F. nr. 112600
 43. Lot 43 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112601, C.F. nr. 112601
 44. Lot 44 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112602, C.F. nr. 112602
 45. Lot 45 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112603, C.F. nr. 112603
 46. Lot 46 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112604, C.F. nr. 112604
 47. Lot 47 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112605, C.F. nr. 112605
 48. Lot 48 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112606, C.F. nr. 112606
 49. Lot 49 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112610, C.F. nr. 112610
 50. Lot 50 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112611, C.F. nr. 112611
 51. Lot 51 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112612, C.F. nr. 112612
 52. Lot 52 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 1125613, C.F. nr. 112613
 53. Lot 53 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112614, C.F. nr. 112614
 54. Lot 54 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112615, C.F. nr. 112615
 55. Lot 55 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112616, C.F. nr. 112616
 56. Lot 56 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112617, C.F. nr. 112617
 57. Lot 57 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112618, C.F. nr. 112618
 58. Lot 58 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112621, C.F. nr. 112621
 59. Lot 59 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112622, C.F. nr. 112622
 60. Lot 60 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112623, C.F. nr. 112623
 61. Lot 61 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112624, C.F. nr. 112624
 62. Lot 62 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112625, C.F. nr. 112625
 63. Lot 63 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112626, C.F. nr. 112626
 64. Lot 64 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112627, C.F. nr. 112627
 65. Lot 65 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112628, C.F. nr. 112628
 66. Lot 66 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112629, C.F. nr. 112629
 67. Lot 67 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112634, C.F. nr. 112634
 68. Lot 68 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112635, C.F. nr. 112635
 69. Lot 69 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112636, C.F. nr. 112636
 70. Lot 70 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112637, C.F. nr. 112637
 71. Lot 71 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112638, C.F. nr. 112638
 72. Lot 72 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112639, C.F. nr. 112639
 73. Lot 73 cu suprafaţa de 505 mp, nr. cadastral 112643, C.F. nr. 112643
 74. Lot 74 cu suprafaţa de 503 mp, nr.cadastral 112644, C.F. nr. 112644
 75. Lot 75 cu suprafaţa de 501 mp, nr. cadastral 112646, C.F. nr. 112646
 76. Lot 76 cu suprafaţa de 508 mp, nr.cadastral 112647, C.F. nr. 112647
 77. Lot 77 cu suprafaţa de 550 mp, nr. cadastral 112648, C.F. nr. 112648
 78. Lot 78 cu suprafaţa de 611 mp, nr.cadastral 112649, C.F. nr. 112649
 79. Lot 79 cu suprafaţa de 665 mp, nr. cadastral 112650, C.F. nr. 112650
 80. Lot 80 cu suprafaţa de 577 mp, nr.cadastral 112652, C.F. nr. 112652
 81. Lot 81 cu suprafaţa de 577 mp, nr. cadastral 112653, C.F. nr. 112653
 82. Lot 82 cu suprafaţa de 577 mp, nr.cadastral 112654, C.F. nr. 112654
 83. Lot 83 cu suprafaţa de 577 mp, nr. cadastral 112655, C.F. nr. 112655
 84. Lot 84 cu suprafaţa de 617 mp, nr.cadastral 112656, C.F. nr. 112656
 85. Lot 85 cu suprafaţa de 691 mp, nr. cadastral 112658, C.F. nr. 112658
 86. Lot 86 cu suprafaţa de 652 mp, nr.cadastral 112659, C.F. nr. 112659
 87. Lot 87 cu suprafaţa de 513 mp, nr. cadastral 112660, C.F. nr. 112660
 88. Lot 88 cu suprafaţa de 574 mp, nr.cadastral 112661, C.F. nr. 112661
 89. Lot 88 cu suprafaţa de 501 mp, nr. cadastral 112645, C.F. nr. 112645
 90. Lot 90 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112570, C.F. nr. 112570

 

Loturile de teren aparţin domeniului privat al Comunei Roşia.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 27 din data de 31.03. 2022.

 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire poate fi achizitionată de la sediul Comunei Roşia.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul taxe şi impozite, comuna Roşia, strada Principală nr. 22, judeţul Sibiu.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 300 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Roşia.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29/04/2022, ora 12.00.

 1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 09/05/2022, ora 09.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Roşia, strada Principală nr. 22, judeţul Sibiu.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12/05/2022, ora 10.00, la sediul Căminului Cultural din satul Roşia, nr. 5, comuna Roşia, judeţul Sibiu.
 2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Sibiu, localitatea Sibiu, strada Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu, telefon 0269-217104, fax 0269-217702, email: [email protected].
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 11/04/2022

Source