În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, actualizată și H.G. nr. 962/2001 norme metodologice de aplicare a Legii 152/1998, actualizată, se afișează azi, 03.03.2022, lista de prioritate pentru acordarea locuinței A.N.L., în ordinea descrescătoare a punctajului, pentru anul 2022.

Contestațiile se depun până la data de 10.03.2022, ora 16:30, la registratura Primăriei Municipiului Roman, situată în Piața Roman Vodă nr.1, prin poștă sau mijloace electronice, la adresa de e-mail: .

Termenul de soluționare a contestațiilor este 17.03.2022.

Lista de prioritate se afișează la sediul primăriei și se publică pe site-ul instituției, în data de 03.03.2022.

Source