Rate this post

Dispoziții ale primarului emise în anul 2023
Ianuarie
 1. Dispozitie nr. 1 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 05.01.2023
 2. Dispozitie nr. 22 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti, a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2022
 3. Dispozitie nr. 32 privind stabilirea modalitatii de recuperare a zilei de 23 ianuarie 2023, stabilita ca zi libera, la nivelul Primariei Municipiului Radauti
 4. Dispozitie nr. 43 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara din data de 31.01.2023
Februarie
 1. Dispozitie nr. 83 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara din data de 08.02.2023
 2. Dispozitie nr. 104 privind aprobarea materialelor informative privind activitatea Caminului pentru Persoane Varstnice din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Radauti
 3. Dispozitie nr. 105 privind aprobarea Ghidului beneficiarului Caminului pentru persoane Varstnice din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Radauti
 4. Dispozitie nr. 117 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara din data de 27.02.2023
 5. Dispozitie nr. 123 privind aprobarea “Regulamentului privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din cadrul Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti”
 6. Dispozitie nr. 135 privind aprobarea “Regulamentului privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Radauti, precum si al institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Radauti”
 7. Dispozitie nr. 220 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara din data de 13.03.2023
Martie
 1. Dispozitie nr. 232 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru anul 2023
 2. Dispozitie nr. 248 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara din data de 27.03.2023
 3. Dispozitie nr. 262 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara din data de 30.03.2023
Aprilie
 1. Dispozitie nr. 315 privind aprobarea modelului contractului pentru furnizarea de servicii sociale la Cantina de Ajutor Social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Radauti
 2. Dispozitie nr. 320 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 11.04.2023
 3. Dispozitie nr. 324 privind stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii functionarilor in comisia paritara din cadrul Primariei Municipiului Radauti
 4. Dispozitie nr. 328 privind aprobarea masurilor organizatorice in vederea desemnarii consilierului de etica pentru personalul din cadrul Primariei municipiului Radauti
 5. Dispozitie nr. 336 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara din data de 27.04.2023
Mai
 1. Dispozitie nr. 566 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara din data de 31.05.2023
Iunie
 1. Dispozitie nr. 602 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru anul 2023
 2. Dispozitie nr. 615 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara aplicabil aparatului de specialitate al primarului municipiului Radauti, institutiilor publice si serviciilor subordonate Consiliului Local Radauti
 3. Dispozitie nr. 626 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 22.06.2023
 4. Dispozitie nr. 627 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara din data de 27.06.2023
 5. Dispozitie nr. 648 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru anul 2023
Iulie
 1. Dispozitie nr. 744 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 10.07.2023
 2. Dispozitie nr. 773 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara din data de 27.07.2023
 3. Dispozitie nr. 769 pentru numirea responsabililor cu administrarea/operarea adreselor de e-mail oficiale pentru corespondenta electronica a Municipiului Radauti
 4. Dispozitie nr. 770 privind numirea responsabilului cu accesibilitatea si a persoanelor responsabile cu realizarea si actualizarea site-urilor web/aplicatiilor mobile, pe care le detine/administreaza Municipiul Radauti
 5. Dsizpozitie nr. 790 privind numirea persoanelor responsabile cu inventarierea si actualizarea formularelor/cererilor pentru serviciile publice furnizare de Municipiul Radauti
August
 1. Dispozitie nr. 825 privind stabilirea modelitatii de recuperare a zilei de 14 august 2023, stabilita ca zi libera, la nivelul Primariei Municipiului Radauti
 2. Dispozitie nr. 860 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 16.08.2023
 3. Dispozitie nr. 874 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru anul 2023
 4. Dispozitie nr. 878 din 22.08.2023 privind convocarea Consiliului Local in sedinta  de indata in data de 23.08.2023
 5. Dispozitia nr. 881 din 24.08.2023 privind convocarea sedintei ordinare din data de 30.08.2023
 6. Dispozitie nr. 893 din 28.08.2023 privind desemnarea reprezentantilor primarului municipiului Radauti in consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Radauti
Septembrie
 1. Dispozitie nr. 931 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru anul 2023
 2. Dispozitie nr. 938 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 08.09.2023
 3. Dispozitia nr. 969  privind convocarea sedintei ordinare din data de 28.09.2023
 4. Dispozitie nr. 941 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru anul 2023
 5. Dispozitie nr. 987 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru anul 2023
 6. Dispozitie nr. 991  privind desemnarea reprezentantilor primarului municipiului Radauti in consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Radauti
Octombrie
 1. Dispozitie nr. 996 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 04.10.2023
 2. Dispozitie nr. 1021 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 11.10.2023
 3. Dispozitia nr. 1053 din 25.10.2023 privind convocarea sedintei ordinare din data de 31.10.2023
Noiembrie
 1. Dispozitie nr. 1068 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru anul 2023
 2. Dispozitie nr. 1083 din 01.11.2023 privind constituirea comisiei centrale si a comisiilor/subcomisiilor de inventariere a patrimoniului UAT-Municipiului Radauti
 3. Dispozitie nr. 1094 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 10.11.2023
 4. Dispozitie nr. 1101 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 14.11.2023
 5. Dispozitia nr. 1122 din 21.11.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi în şedinţă ordinară din data de 27.11.2023
 6. Dispozitie nr. 1123 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru anul 2023
Decembrie
 1. Dispozitie nr. 1156 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 05.12.2023
 2. Dispozitie nr. 1185/11.12.2023 privind convocarea, de indata, a Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta extraordinara, in data de 12.12.2023
 3. Dispozitie nr. 1171/07.12.2023 privind majorarea bugetului local cu suma de 580.630 lei aprobata prin HG nr.1188/2023
 4. Dispozitie nr. 1173/07.12.2023 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru anul 2023
 5. Dispozitie nr. 1191/14.12.2023 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol pentru anul 2023
 6. Dispozitie nr. 1220/28.12.2023 privind aprobarea virarilor  pentru anul 2023
 7. Dispozitie nr.1194 privind convocarea  Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta ordinara din 21.12.2023
 8. Dispozitia nr. 1216 din 27.12.2023 privind convocarea de indata a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi în şedinţă extraordinară din data de 28.12.2023

Source