ANSAMBLUL FOLCLORIC TARA VRANCEI RAPORT DE ACTIVITATE 2020

Lista cu rezultatul final obținut de doamna Murgoci Maria în urma evaluării anuale a managementului la Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” pentru anul 2020

Numele și prenumele managerului evaluat / MURGOCI MARIA/ Nota obținută pentru analiza raportului de activitate 9,78 /Nota obținută pentru susținerea raportului de activitate (interviu) 9,63/Rezultatul final (nota) 9,71

Source