Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, bld. Republicii, nr.2, județul Teleorman, cod poștal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416451, fax 0247.416.453, email:[email protected], anunță amânarea licitaţiei organizată în data de 30.12.2021, pentru închirierea terenului în suprafaţă de 15 mp, situat în strada 1907, zona blocului A11, amplasament liber :poziţia nr.1, în vederea ampasării de garaj auto.

         Licitaţia se amână în urma informării nr.19624/28.12.2021, a Serviciului Urbanism şi Gospodărie Comunală, privind îngreunarea circulaţiei rutiere în zonă.

Source