Ajutor pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie Orașul Sânnicolau Mare vine în sprijinul locuitorilor săi, oferind detalii privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie. Pentru a beneficia de aceste ajutoare, cetățenii trebuie să depună o serie de documente: 1. Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei, inclusiv copii ale BI-CI și certificate de naștere. 2. Documente de venit care să evidențieze veniturile nete ale familiei din luna anterioară depunerii cererii. 3. Acte de proprietate sau închiriere ale locuinței. 4. Factura de gaz sau electricitate. Cererile pot începe să fie depuse din 23 octombrie 2023 la sediul primăriei Orașului Sânnicolau Mare, departamentul de Asistență Socială.

Source