Publicăm pliantul realizat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în scopul informării cetățenilor cu privire la ajutoarele oferite consumatorilor vulnerabili.

Source