Anunț privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu lemne – condiții de acordare, lista bunurilor ce conduc la excludere și cuantum ajutoare în fisierul de mai jos.

Source