BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ
NR. ___ PUI – JUDEȚUL HUNEDOARA

Presedinte
Locțiitor

Sediul
Telefon
e-mail

Program de lucru

:: Actualizez

Source