Adresa: Roman, strada Stefan cel Mare, nr.265.

CASA SPERANȚEI

Accesul persoanelor asistate in acest adapost este permis pana la orele 22.00, exceptie facand personalul propriu al adapostului.
Persoanele care nu au domiciliul legal sau reşedinţa, conform actelor de identitate, în municipiul Roman, au dreptul să beneficieze de serviciile adăpostului de noapte timp de 7 (şapte) zile calendaristice consecutive. Persoanele care au domiciliul legal sau reşedinţa în municipiul Roman au dreptul să beneficieze de serviciile adăpostului de noapte timp de 6 luni. În cazuri excepţionale, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială poate aproba prelungirea acestui termen.

Adresa: Roman, strada Stefan cel Mare, nr.265.
Telefon: 0233 744639

Adapostul de noapte „Casa Speranţei” este un centru de protecţie socială şi socializare, destinat persoanelor lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situaţie de risc social, fara personalitate juridică .
Sediul este în Roman, strada Stefan cel Mare, nr.265.
Numar contact : 0233744639

Spaţiul este prevăzut cu un birou pentru personalul de specialitate, două dormitoare(unul pentru femei şi unul pentru bărbaţi), o bucătărie şi două băi, capacitatea fiind de 12 locuri disponibile.

Prevenirea şi depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale şi reintegrarea socială a persoanelor fără adăpost.

  • cazare temporară pe timp de noapte între orele 19.00 – 06.00;
  • (Exceptie) –se acorda cazare in regim permanent in conditiile metereologice nefavorabile;
  • asistenţă primară oferită de asistent medical;
  • consiliere psihologică, medicală, socială;
  • asistenţă socială pentru reinserţie socială şi mediere a unor locuri de muncă;
  • confidenţialitatea informaţiilor.

Source