Atenţie!:
*Înregistrarea cererii/declaraţiei de căsătorie se va face numai după primirea Dispoziţiei de autorizare a  căsătoriei /Sentinței judecătorești de la Instanţa de Tutelă (Judecătorie) de la domiciliul minorului.
** În situaţia în care minorul are doar reşedinţă (domiciliul flotant) pe raza comunei Sarmizegetusa, va prezenta autorizarea pentru încheierea căsătoriei eliberată de către Instanţa de Tutelă (Judecătoria)
de la locul de domiciliu din buletin.
*** Sunt considerate a fi motive temeinice pentru încheierea căsătoriei minorei: starea de graviditate a femeii sau naşterea unui copil de către aceasta.
**** În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviințeze căsătoria/nu este de acord cu căsătoria va hotărî instanţa judecătorească de tutelă competentă, având în vedere interesul superior al copilului.
*****Dacă unul dintre părinţi este decedat sau debil mintal, pus sub interdicţie, decăzut din drepturile părinteşti, declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, se află în executarea unei pedepse private de libertate ori se află în imposibilitatea de a-și manifesta voința, este suficientă declaraţia de încuviințare a celuilalt părinte.
****** În cazul în care părinţii sunt divorţaţi este necesar consimţământul ambilor părinţi.
*******În cazul în care minorul este încredinţat/autoritatea părintească prin hotărâre judecătorească la un părinte se cere doar încuviinţarea acelui părinte care exercită exclusiv autoritatea părintească.
********Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești.

Căsătoria încheiată fără încuviințarea părinților sau autorizarea instanței de tutelă este anulabilă.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE
Se face personal de către viitorii soți împreună, în scris, în fața ofițerului de stare civilă, la sediul primăriei de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.

Declarația de căsătorie se depune cu 10 zile calendaristice înaintea încheierii căsătoriei.

– Nu se admite ca actele să fie depuse de alte persoane decât de ambii soţi.
– Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile –calendaristice- în care se cuprinde atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
(De exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de 10, actele se depun în data de 1, iar dacă doriţi să
vă căsătoriţi în data de 15, actele se depun în data de 6, ş.a.m.d.) .
– LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI atât soţii cât şi cei 2 martori (naşii/orice persoane majore) vor prezenta obligatoriu ofiţerului de stare civilă actele de identitate aflate în termenul de valabilitate.
– NUMELE. Viitorii soţi pot conveni: să îşi pãstreze numele lor dinaintea cãsãtoriei, sã ia numele unuia sau altuia dintre ei ori numele lor reunite. De asemenea au posibilitatea ca un soţ să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE ÎŞI SCHIMBĂ NUMELE ÎN URMA CĂSĂTORIEI

*Conform art. 53 din HG 64/2011, după încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat în ziua nunţii să anuleze cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie.
Anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, fapt care duce la imposibilitatea legitimării în cazul unei călători în străinătate, imediat după nuntă.

**Cetăţenilor care intenţionează să călătorească în străinătate imediat după nuntă (în luna de miere) – şi care îşi schimbă numele în urma căsătoriei, le indicăm să posede paşaport valabil sau să îşi amâne călătoria până la obţinerea unei noi cărţi de identitate pe noul nume.

La completarea declaraţiei de căsătorie a minorului veţi depune la starea civilă următoarele acte:
– ACTELE DE IDENTITATE (C.I, B.I sau C.I.P) aflate în termenul de valabilitate atât la depunere (înainte cu 10 zile calendaristice de căsătorie) cât şi la oficierea căsătoriei ( în original şi copie xerox )
– CERTIFICATELE DE NAŞTERE (în original şi copie xerox)
-AVIZUL MEDICAL ELIBERAT DE MEDICUL LEGIST-în original (avizul medical trebuie să fie prealabil încuviinţării părinţilor-din care să rezulte starea de sănătate a minorului, gradul de maturizare fiziologică, psihică şi intelectuală, care să -i permită minorului asumarea îndatoririlor specifice căsătoriei – medicul legist trebuie să scrie clar în aviz că minora este sănătoasă, are maturitatea fiziologică, psihică şi intelectuală necesară asumării îndatoririlor specifice căsătoriei, este însărcinată în luna a….-a, fiind aptă de a se căsătorii)
– CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPŢIALE – original (eliberate de medicul de familie de la domiciliul copilului şi alte acte medicale)
Atenţie! CERTIFICATELE MEDICALE sunt valabile 14 zile de la emitere (în acest termen sunt incluse şi cele 10 zile până la căsătorie) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
– AUTORIZAREA INSTANŢEI DE TUTELĂ – HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ eliberată numai de Judecătoria de domiciliu a minorului (Judecătoria PETROŞANI)
– DOVADA ÎNCUVIINŢĂRII PĂRINŢILOR /DECLARAŢIE DIN PARTEA AMBILOR PĂRINŢI/ SAU ACORDUL REPREZENTANŢILOR LEGALI- părinţi, tutore sau alte persoane nominalizate prin sentinţă judecătorească –dată în faţa ofiţerului de stare civilă odată cu declaraţia de căsătorie a tinerilor, ori la SPCLEP-ul de domiciliu sau reşedinţă al părinţilor (dacă părinţii locuiesc în altă localitate) sau în formă autentică la Notarul Public, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani. Declaraţiile date în faţa unui notar străin vor fi apostilate sau după caz supralegalizate. În cazul în care minorul este încredinţat prin hotărâre judecătorească la un părinte se cere doar încuviinţarea acelui părinte care exercită exclusiv autoritatea părintească.
În situaţia în care unul dintre părinţi nu este de acord cu căsătoria va hotărî instanţa judecătorească de tutelă competentă.

După caz pentru partenerul major trebuie prezentate:
– SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ (în original şi copie xerox)
– CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE CU FOSTUL SOŢ (în original şi copie)
– CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR PÂNĂ LA VÂRSTA DE 18 ANI AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE
(în original şi copie xerox)
-LIVRETUL DE FAMILIE – pentru cei cărora le-a fost eliberat un astfel de document
– CONVENŢIA MATRIMONIALĂ încheiată la Biroul Notarului Public cu privire la Regimul Matrimonial ales (doar în cazul alegerii de către cei doi soţi a regimului separaţiei de bunuri sau comunităţii convenţionale). Art. 272, 398, 297, 272 alin.2,4 și 5, 46, alin.4, 337, 46 din Legea 287/2009.

>>> actualizez lista

Source