Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor  drepturi  de asistenta sociala se ridica de la UAT Cenei

         Angajament de Plata   se ridica de la UAT Cenei

         Buletine/carti de identitate ale membrilor familiei

         Certificate de nastere  ale membrilor de  familiei

         Certificatul de casatorie

         Certificatul de deces,dupa caz

         Adeverinte de venit  pentru toate sursele de venit  (salar)

         Adeverinta eliberata de unitataea de invatamant  la care sunt inscrisi copii,care sa ateste ca acestia fregventeaza o forma de invatamant.

         Adeverinta din regisrul agricol cu veniturile familiei care se face la UAT Cenei

         Hotarari judecatoresti privind instituirea unor masuri de protective privind minori si /sau persoanele cu dizabilitati  unde este cazul

         Adverinta eliberata de AJOFM (forte munca Jimbolia) pentru persoanele apte de munca din familie,inclusive pentru copii peste 16 ani  care nu fregventeaza scoala.

         Adeverinta eliberata de Directia Fiscala (Jimbolia finante) in care se vor mentiona  bunurile mobile sau immobile aflate in propietate.

        Cupon pensii  pentru pensionari

        Certificat de incadrare in grad de handicap penstru persoanele cu dizabilitati

        Act de spatiu privind locuinta ( contract casa sau extras  de carte funciara

         Talon autoturism pentru cei care au

Source