Acordarea de finanțări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2023

13-03-23 Administrator 0 comment

Source