Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

În data de 22.12.2022, a fost încheiat contractul de servicii nr. 21037 pentru prestarea serviciilor de elaborare a certificatului de performanță energetică la Centrul Educațional din municipiul Turnu Măgurele.

  • Prestator : SC AEI INSTAL SRL
  • Obiectul achiziției:  servicii de elaborare a certificatului de performanță energetică la Centrul educațional din municipiul Turnu Măgurele
  • Valoarea achiziției: 8.000 lei(prestatorul nu este plătitor de TVA)
  • Procedura aplicată: achiziție directă

Source