Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ,, Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții din municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Pentru verificarea tehnică a documentației elaborate pentru execuția lucrărilor de restaurare a imobilului și amenajarea grădinii publice adiacente din Calea Dunării nr. 1, pentru crearea Centrului de Tineret, a fost încheiat contractul de servicii nr. 3626 din 05.03.2021.

  • Prestator : SC Miro Grup SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației elaborate pentru execuția lucrărilor de restaurare a imobilului și amenajarea grădinii publice adiacente din Calea Dunării nr. 1, pentru crearea Centrului de Tineret finanțate prin proiectul integrat

,,Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții din municipiul Turnu Măgurele”

  • Valoarea achiziției: 5.000,00 lei, la care se adaugă 950,00 lei TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă

Source