Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Pentru verificarea tehnică a documentației elaborate pentru execuția lucrărilor de amenajare peisagistică a Parcului Independenței și reabilitare a Monumentului Independenței, a fost  încheiat contractul de servicii nr. 3240 din 01.03.2021.

  • Prestator : SC Miro Grup SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor  de verificare tehnică a documentației elaborate pentru execuția lucrărilor de amenajare peisagistică a Parcului Independenței și reabilitare a Monumentului Independenței finanțate prin proiectul integrat  ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției:8.300 lei, la care se adaugă 1.577,00 lei TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă

Source