Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”,cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Pentru serviciile de supraveghere arheologică a lucrărilor executate pentru reabilitarea străzilor: 1 Decembrie, B-dul independenței,Castanilor, Măgurii, Oituz, Victoriei, incluse în proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, a fost  încheiat contractul de servicii nr. 3518/02.03.2022.

  • Prestator : Muzeul Județean Teleorman
  • Obiectul achiziției: prestarea serviciilor de supraveghere arheologică a lucrărilor executate pentru reabilitarea străzilor incluse în proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției: 8.000 lei(prestatorul nu este plătitor de TVA)
  • Procedura aplicată: achiziție directă

Source