În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7647/29.03.2022 pentru proiectul ”Amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.           

Astfel, a fost semnat contractul de servicii nr. 6335/19.04.2022, pentru servicii de proiectare și asistență tehnică, pentru proiectul mai sus menționat.

  • Prestator : SC Urban Proiect Design SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Alei pietonale și amenajări peisagistice pentru zona de promenadă  Șoseaua Alexandriei” din cadrul proiectului” Amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”
  • Valoarea achiziției: 57.000 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă

Source