În data de 08.04.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7661/08.04.2022 pentru proiectul ”Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – sprijinirea regenerării economice și sociale a comunitățileor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitații, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Pentru buna derulare a activității proiectului ”Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională”, a fost semnat contractul de servicii de informare și publicitate nr. 8134/20.05.2022.

  • Prestator:  PAPER PRINT CONSULTING SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de informare și publicitate în vederea implementării activităților proiectului ”Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională
  • Valoarea achiziției: 6.900 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată : achiziție directă

Source