Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”,cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii .

Pentru supravegherea lucrărilor ce se vor executa la obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea accesibilității, atractivității și calității mediului urban prin reabilitarea de străzi din municipiul Turnu Măgurele”, a fost  încheiat contractul de servicii de dirigenție de șantier nr. 19785 din 31.12.2021

  • Prestator : SC Cristian Dulgheru Consult SRL
  • Obiectul achiziției: prestarea de servicii de supraveghere, prin intermediul diriginților de șantier, a lucrărilor executate pentru reabilitarea străzilor incluse în componenta B ”Îmbunătățirea accesibilității, atractivității și calității mediului urban prin reabilitarea de străzi din municipiul Turnu Măgurele”, parte a proiectului integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției: 28.000 lei(prestatorul nu este plătitor de TVA)
  • Procedura aplicată: achiziție directă

Source