Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”,cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii .

Pentru supravegherea lucrărilor ce se vor executa la obiectivul de investiții”Creare Centru de tineret și amenajarea grădinii publice adiacente acestuia”, a fost   încheiat contractul de servicii de dirigenție de șantier nr. 2690 din 19.02.2021

  • Prestator : Fotache A.Adrian – Persoană Fizică Autorizată
  • Obiectul achiziției: achiziționarea de servicii de dirigenție de șantier pentru crearea Centrului de tineret și amenajarea grădinii publice prin restaurarea imobilului situat pe Calea Dunării nr.1, în contextul implementării proiectului integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției: 119 900 lei(prestatorul nu este plătitor de TVA)
  • Procedura aplicată: procedură simplificată

Source