Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

În data de 11.03.2021, a fost încheiat contractul de servicii nr. 3831 pentru expertul cooptat care să presteze servicii de consultanță în vederea evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă.

  • Prestator : SC RSC BRAINSTORM SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă componente ale  proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele
  • Valoarea achiziției: 12.400,00 lei, la care se adaugă 2.356,00 lei TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă

Source