Achiziționarea serviciilor de auditare financiară necesare în contextul implementării activităților proiectului ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele”, cod SMIS 150009, cofinanțat în cadrul POIM 2014-2020, Axa prioritară 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 15.03.2022, proiectul ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele”, în baza contractului de finanțare nr.138/15.03.2022.

  • Prestator: SC PROMAR AUDIT  SRL
  • Contract de servicii: nr. 8917/08.05.2023
  • Obiectul achiziției: prestarea serviciilor de auditare financiară necesare în contextul implementării activităților proiectului ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Magurele”, cod SMIS 150009
  • Valoarea achiziției: 50.000,00 lei(TVA=0, prestatorul nefiind plătitor de TVA).  
  • Procedura aplicată: achiziție directă

Source