În conformitate cu prevederile H.C.L. Sadu nr. 39/ 2020, Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea spațiilor comerciale situate la etajul imobilului ”COMPLEX COMERCIAL”, amplasat în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu  Klein, nr. 25, judeţul Sibiu, identificat în Cartea Funciară nr. 100251-C2,  pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, prestări servicii, alimentație publică, etc.

Suprafața totală a spațiilor este de 75,37 mp, iar închirierea se va face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Preţul de închiriere de la care se va porni licitaţia este de 6,02 lei/ mp/ lună.

Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 0,60 lei/ mp, taxa de participare la licitație este de 50 lei, iar garanția de participare la licitație este de 1.000 lei.

Licitaţia se va desfăşura în data de 07 iulie 2020, ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu.

Înscrierea la licitaţie se poate face până la data de 07 iulie 2020, ora 10:00.

În situația în care prima licitație se amână, se reprogramează pentru data de 14 iulie 2020 ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu, iar înscrierea se poate face până la data de 14 iulie 2020, ora 10:00.

Caietul de sarcini cuprinzând instrucţiunile, documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie şi condiţiile de închiriere se poate ridica gratuit de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite și taxe).

Source