La mulți ani, România !

La mulți ani, Europa !

Data de 9 Mai are triplă însemnătate pentru noi, românii.

Ziua Europei, organizată pe 9 mai în fiecare an, celebrează pacea și unitatea în Europa. Data marchează aniversarea „Declarației Schuman ”, piatra de temelie a Uniunii Europene și punct de cotitură în cooperarea politică europeană, care consideră de neconceput războiul între națiunile Europei. Declaraţia rostită pe 9 mai 1950 de Robert Schuman, ministrul francez de externe de la acea vreme și viitor președinte al Parlamentului European, a rămas înscrisă în istoria construcţiei europene, ca o propunere de organizare a statelor Europei sub forma unei comunități supranaționale.

Pe 9 mai 1950 a fost, de fapt, întemeiată Uniunea Europeană așa cum o știm astăzi, prin declarația lui Schuman bazată pe două principii de bază: pacea și solidaritatea. Evenimentul este sărbătorit anual ca Ziua Europei, iar Schuman este considerat unul din părinții fondatori ai Uniunii Europene.

            Ziua Independenței de Stat a României

Proclamarea independenţei statale la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan ci o încununare a strădaniilor tot mai numeroase din acei ani, o aruncare peste bord a ultimei verigi a suzeranităţii otomane. A doua zi, pe 10 mai, independenţa a fost proclamată din nou şi votată de către Camerele reunite, după care a fost promulgată de către domnitorulCarol I şi publicată în Monitorul Oficial.

Sărbătorim, de asemenea,  la  9 Mai, Ziua Victoriei în cel de-al doilea Război Mondial când Aliaţii au obţinut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai pustiitoare conflagraţii din istoria continentului european.

Source