Direcția Servicii Edilitare
Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare rutieră

ANUNȚ

Începând cu data de  06.12.2023 se eliberează pentru anul 2024:

 ABONAMENTELE  de  RIVERAN pentru parcările publice cu plată.

ABONAMENT PARCARE MAȘINI ELECTRICE

CARDURI DE ACCES pentru parcarea publică C.N.R.V.

CARDURI DE ACCES în zona Pietonal Ștefan cel Mare.

Eliberarea se face în baza următoarelor documente:

  1. 1. PERSOANE FIZICE

– carte  identitate(original).

– certificat de înmatriculare autoturism  pe numele solicitantului(original).

-contract de leasing, dacă este cazul(prima pagină)-original

-în cazul autoturismului de serviciu:

  •   împuternicire de la firmă- tipizat primărie.
  •  certificat de înregistrare al societății.

– contract de comodat prin notariat pentru autoturism- dacă este cazul.

– contract vânzare – cumpărare apartament(în cazul persoanelor care dețin mai multe  proprietăți).

  1. PERSOANE JURIDICE

– carte  identitate   administrator  firmă(original)

– certificat de înmatriculare autoturism(original)

-contract de leasing, dacă este cazul(prima pagină)-original.

– certificatul de înregistrare al societății la Registrul Comerțului

– dovada adresei  punctului de lucru, atunci când este cazul

-prima pagina din actul constitutiv, din care să reiasă cine este administratorul firmei.

-autorizația de funcționare( unde este cazul).

           Pentru eliberarea cardurilor de acces în Pietonal Ștefan cel Mare trebuie adus cardul vechi în vederea reînnoirii acestuia!

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați Serviciului Administrare Parcări și Semnalizare  Rutieră, cam.64, din cadrul Primăriei Municipiului Roman.

Source