Direcția Servicii Edilitare
Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare rutieră

ANUNȚ

Începând cu data de 07.12.2022 se eliberează ABONAMENTELE de RIVERAN pentru parcările publice cu plată și ABONAMENT PARCARE MAȘINI ELECTRICE pentru anul 2023.
Eliberarea se face în baza următoarelor documente:

1. PERSOANE FIZICE
– carte identitate (original și copie)
– certificat de înmatriculare autoturism(original și copie) pe numele solicitantului
-contract de leasing, dacă este cazul(prima pagină)-original și copie
-în cazul autoturismului de serviciu:
•împuternicire de la firmă- tipizat primărie
•certificat de înregistrare al societății – copie
– contract de comodat prin notariat pentru autoturism- dacă este cazul
– contract vânzare – cumpărare apartament(în cazul persoanelor care dețin mai multe proprietăți).

2. PERSOANE JURIDICE
– carte identitate(original și copie) administrator firmă
– certificat de înmatriculare autoturism(original și copie)
-contract de leasing, dacă este cazul(prima pagină)-original și copie
– certificatul de înregistrare al societății la Registrul Comerțului
– dovada adresei punctului de lucru, atunci când este cazul
-prima pagina din actul constitutiv, din care să reiasă cine este administratorul firmei
-autorizația de funcționare( unde este cazul).

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați Serviciului Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră, cam.64, din cadrul Primăriei Municipiului Roma

Source