Primăria Municipiului Roman invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile si fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, conform bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Roman pe anul 2021 aprobat prin H.C.L. nr. 116 din 20.05.2021, pentru domeniile cultură, religie şi învăţământ, proiecte sociale, activităţi sportive, activităţi pentru tineret.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitîți non profit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local, valoarea 200 000 lei, defalcate pe domenii astfel: cultură, religie şi învăţământ: 50 000 lei, proiecte sociale: 50 000 lei, activităţi sportive: 50 000 lei, activităţi pentru tineret: 50 000 lei.
  3. Durata proiectelor: până la 30.09.2021.
  4. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 28.06.2021, ora 16.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Roman, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, Roman, jud. Neamţ / Biroul Unic.
  6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 29.06 – 6.07.2021.

Documentația pentru scrierea ofertelor pentru toate domeniile, pe anul 2021 poate fi procurată de pe site-ul instituției. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0233741978

Notă: • Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 100 din 26.05.2021, Partea a VI- a.

Source