Publicarea/afișarea documentelor tehnice privind cadastru sistematic pentru sectoarele 53 și 60 ce cuprind următoarele străzi:

 • Bulevardul Roman Mușat
 • Str. Olteniței
 • Str. Progresului
 • Str. Cornului
 • Str. Prundului
 • Str. Cucutei
 • Str. Trecătoarea Salciei
 • Str. Salciei
 • Str. Zebrei
 • Str. Sărata
 • Str. Zambilelor
 • Str. Lupeni

Pentru acestea s-a afișat planul cadastral și opisul alfabetic al titularilor. Proprietarii/moștenitorii din sectoarele 53 și 60 sunt rugați ca până la data de 28.04.2024 începând cu data de 28.02.2024 să vină să confirme intabularea imobilelor.

Source