Primăria Roman organizează concursul de promovare pentru următoarea funcție contractuala de conducere:
– Sef Serviciu, Grad II, în cadrul Direcției Administrare Piețe, Serviciul Administrare Pieţe bazar aprovizionare
Concursul se organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 73 și art.76 din H.G. nr. 1336/2022.

Formulare

Source