Anunț

Având în vedere restricțiile instituite prin HG 94/25.10.2021, privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, emisă de către ”Comitetul național pentru situații de urgență”, înscrierile la licitațiile pentru închirierea parcărilor de reședință se suspendă pentru perioada 28.10.2021-24.11.2021.
Persoanele înscrise sau care au participat la licitații până la data de 27.10.2021 se pot prezenta la sediul primăriei pentru definitivarea procedurii.

Source