Primaria Municipiului Roman invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, conform bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Roman pe anul 2024 aprobat prin H.C.L. nr. 53/19.03.2024.

  1. Domeniile pentru care se acordă finanțarea nerambursabilă și valoarea:

Cultură, religie: 50.000 lei
Proiecte sociale: 50.000 lei
Activităţi sportive: 50.000 lei
Activităţi pentru tineret şi învăţământ: 50.000 lei

Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10 %, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

  1. Localizare:

Proiectele trebuie să se desfăşoare pe teritoriul geografic al Municipiului Roman.

  1. Unde, cum și în ce perioadă  se depun cererile de finanţare:

Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poşta recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal la sediul Autorităţii Finanţatoare: Municipiul Roman, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, Roman, jud. Neamţ / Biroul Unic. In perioada 28.03.-14.05.2024.

Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate şi sigilate. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului şi menţiunea (în limba română): „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

  1. Termenul limităpentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 14.05.2024 ora 16,30.

           Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 15.05-30.05.2024 iar perioada de contestații 03.06-05.06.2024.

  1. Informaţii suplimentare:

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Roman, Serviciul Managementul Proiectelor, telefon 0233/741978, email: şi de pe site-ul instituţiei www.primariaroman.ro.

Source