Anunț

Având în vedere restricțiile instituite prin HG 94/25.10.2021, privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, emisă de către ”Comitetul național pentru situații de urgență”, înscrierile la licitațiile pentru închirierea parcărilor de reședință vor fi reluate începând cu data de 03.01.2022.

Source