Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în municipiul Roman, Piața Roman Vodă, nr. 1, județul Neamț, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 4 SĂLI, MUNICIPIUL ROMAN”, propus a fi amplasat în Roman, str. Renașterii, NC 60679, județul Neamţ, Titular Municipiul Roman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecţia Mediului Neamț.

 

      23.08.2022

Source