ANUNȚ  PRIVIND CALENDARUL DE LUCRU AL COMISIEI SOCIALE PENTRU REPARTIZAREA DE LOCUINȚE DESTINATE ÎNCHIRIERII, PENTRU SPECIALIȘTII IN SĂNĂTATE

 

 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.152/1998R, privind înființarea Agenție Naționale pentru Locuințe, precum și cele ale H.G. nr. 962/2001 pentru aplicarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările si completările ulterioare, ale prevederilor din H.C.L. Roman nr. 69/26.03.2020, privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiza și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL și Dispoziția primarului Municipiului Roman nr. 895 din 15.09.2022, vă comunicăm calendarul de lucru al comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe, în vederea întocmirii „Listei de prioritate pentru acordarea locuinței A.N.L” privind repartizarea locuințelor destinate închirierii, pentru specialiștii în sănătate.

 

ÎNTOCMIT,
Inspector Lorena Pellegrini

Source