COMUNICAT
cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2021, în baza Legii nr. 350/2005

În urma soluționării contestațiilor depuse pentru proiectele care vor primi finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2021, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, s-au obținut următoarele rezultate, care sunt prezentate în documentul atașat.

Source