Anunț public

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMAN, având sediul în Piața Roman Vodă nr.1, Roman, judeţul Neamţ, cod poştal 611000, titular al Planului/Programului ”Strategia integrată de dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamț, cu sediul în Piața 22 Decembrie, nr. 5, Piatra Neamț, cod poştal 610007, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00 – 14.00, la sediul titularului Primăria Municipiului Roman, având sediul în Piața Roman Vodă, nr.1, Roman, judeţul Neamţ, cod poştal 611000, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 și pe site-ul www.primariaroman.ro .

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamț, in termen de 18 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Source