Direcția Administrare Piețe Roman județul Neamț, anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, a unui post vacant contractual de execuție din cadrul Serviciului Administrare Piețe Bazar Aprovizionare.
1. Inspector de specialitate II la Serviciul Administrare Piețe Bazar Aprovizionare

Formulare

Source