ANUNȚ

Primaria municipiului Roman aduce la cunostință tuturor romașcanilor care au în găzduire refugiați din Ucraina, conform Hotărârii nr.336 din data de 11.03.2022 privind stabilirea mecanismului de decontare a cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pot depune la sediul primăriei cam.40 Serviciul Situații de Urgență solicitări cu privire la decontarea cheltuielilor cu hrana în baza următoarelor documente:

  • cerere decontare cheltuieli- model anexat
  • declarație pe propria răspundere- model anexat
  • copie act de identitate
  • documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței – copie
  • copii după datele persoanelor cazate – opțional

Totodată vă aducem la cunostință că în conformitate cu “art.12 din OUG nr.194 din 12.12.2002 Republicată, (1) Străinul intrat legal pe teritoriul Romaniei, precum și persoana care îl găzduieste au obligația să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării și, respectiv, a găzduirii”.

Anexăm modelul de cerere și declarație în format editabil.

Source