2023 Declarații de avere și de interese

  1. STOICA Victor Tiberiu – Primarul comunei
    Declarația de avere / Declarația de interese
  2. CRECIUNESC A. DOINEL – Viceprimar
    Declarația de avereDeclarația de interese
Print Friendly, PDF & Email

Source