ANUNȚ
privind lista solicitanților care au acces la o locuință A.N.L. în anul 2021 în ordinea punctajului

Primăria municipiului Roman, aduce la cunoștința celor interesați lista de prioritate pentru acordarea locuițelor A.N.L., în ordinea descrescătoare a punctajului.

Punctajele au fost calculate în conformitate cu criteriile de ierarhizare stabilite prin H.C.L. 69/26.03.2020, pe baza documentelor depuse la dosar.

Contestațiile la prezenta listă se depun până la data de 15.03.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Roman, situat în Piața Roman Vodă nr.1.

Listele nominale au fost afișate la sediul primăriei și publicate pe site-ul instituției, în data de 09.03.2021.

Source