Anunț privind lista solicitanților care au/nu au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, actualizată și H.G. nr. 962/2001 norme metodologice de aplicare a Legii 152/1998, actualizată.
Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe ANL destinate închirierii vor fi adresate primarului, până la data de 17.02.2021.
Documentele se depun la registratura Primăriei Municipiului Roman, situată în Piața Roman Vodă nr.1.
Termenul de soluționare a contestațiilor este 22.02.2021, în condițiile legii.
Listele nominale au fost afișate la sediul primăriei și publicate pe site-ul instituției, în data de 08.02.2021.

Source