Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Piața Roman Vodă, nr.1, municipiul Roman, judeţul Neamț, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare strada Smirodava și modernizare rețele edilitare existente (canalizare pluvială și apă potabilă) în municipiul Roman, județul Neamț”, propus a fi amplasat în cartierul Smirodava, municipiul Roman, județul Neamț.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Neamț, Piața 22 decembrie, nr. 5 şi la sediul titularului, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Neamț, Piața 22 decembrie, nr. 5, din Piatra Neamț.

 

TITULAR,

MUNICIPIUL ROMAN

17.05.2023

Source