Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IAȘI, cu sediul în Iași, șoseaua Națională, nr. 23, județul Iași, prin reprezentant NV CONSTRUCT SRL, cu sediu în Cluj Napoca, str. Răvașului, nr. 22, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961”, propus a fi amplasat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, județul Neamţ – titular C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IAȘI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentri Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5 în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

Source