Direcția Administrare Piețe Roman organizează la sediul instituției din str. Petrodava nr. 8, județul Neamț concurs de recrutare pentru o perioadă de 6 luni pentru 1 post de execuție temporar vacant astfel:
Denumirea postului:

  • muncitor necalificat treapta I la Serviciul Administrare Piețe, Bazar, Aprovizionare, pe o perioadă de 6 luni;

Formulare

Source