15 martie termenul limită pentru completarea dosarului ANL

Primarul Cristi Valentin Misăilă invită pe toți cei 579 de cetățenii care au depus dosare pentru obținerea unei locuinţe pentru tineri (ANL) până la finalul anului precedent, să depună completările aferente, până cel târziu la data de 15 martie 2024. 

Astfel, orice document adus în plus (modificări privind starea civilă, starea de sănătate, numărul de membri ai familiei, studii noi absolvite, schimbarea locului de muncă, adeverințele de salariat (soț, soție) cu venitul net, cu mențiunea expresă a punctului de lucru pe Municipiul Focșani pentru titularul cererii) trebuie depus la Registratura generală a Primăriei Municipiului Focșani.

Totodată, precizăm faptul că acordarea locuințelor tip ANL, precum și stabilirea listei după care acestea vor fi repartizate, se realizează cu respectarea prevederilor legale în viguare. Aceste criterii pot fi consultate de către toți cei interesați în anexa nr. 11 din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 (art. 14, alin 7 și art. 15), republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, menționăm faptul că neactualizarea adeverințelor de salariat, va duce automat la nepunctarea dosarului pentru acest criteriu.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source