COMUNICAT
cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2021,
în baza Legii nr. 350/2005

În urma încheierii sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Roman pe anul 2021, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, s-au obţinut următoarele rezultate ale evaluării, care sunt prezentate în documentul atașat.

Contestațiile se pot depune la Biroul Unic, Primăria Municipiului Roman, în perioada 15.07. 2021 -19.07. 2021.
Rezultatele finale după contestații se vor afișa în data de 23.07.2021.

Source