ANUNȚ
STRICT INTERZIS
*ARDEREA MIRIŞTILOR,
*STUFULUI,
*TUFĂRIŞURILOR SAU VEGETAŢIEI IERBOASE!

 

*Nu mai este permisă sub nici o formă arderea miriștilor, de către proprietarii sau deținătorii de terenuri agricole, prevederea anterioară care permitea aceasta cu acordul serviciilor de situații de urgență de pe raza localității fiind abrogată.

În scopul prevenirii incendierii vegetației, informăm proprietarii și deținătorii de terenuri că arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase este strict interzisă, conform O.U.G. nr.195/ 2005 privind protecția mediului completată și modificată:

*Conform  Art.94 Alin.(1), lit. n)este interzis arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufișurilor sau vegetației ierboase”.

Nerespectarea acestei prevederi legale se sancționează:

* cu amendă contravențională între 7.500-15.000 lei pentru persone fizice, respectiv între 50.000 – 100.000 lei pentru persoane juridice.

*Conform Art. 98 Alin. (1), lit. a„arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an, dacă este de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Source