Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră

Anunț

Înscrierile la licitațiile pentru locurile libere în parcările de reședință P 1 – P 234, se reiau începând cu data de 17.03.2022, ora 8:30 , la cam. 64 – Primăria Municipiului Roman.
Lista cu locurile libere, perioada de înscriere și data licitației vor fi publicate în data de 16.03.2022 pe site-ul primăriei: https://primariaroman.ro/

Source